Varmt tack till
Sparbanken Skåne!Vi vill rikta ett exta varmt tack till Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta för deras generösa bidrag när vi behövde ny teknisk utrustning 2017.