Varmt tack till
Sparbanken Skåne!2022-03-10: Marika Carlsson till Teckomatorp, Özz Nûjen till Helsingborg och Ängelholm mm