Varmt tack till
Sparbanken Skåne!

2016-03-31: Jerry Persson

Med följande motivering:
"Med glädje, energi och ett alltid lika stort engagemang har Jerry förgyllt Teckomatorp och dess föreningsliv under många herrans år.

Hans bidrag till bygden och dess invånare kommer att leva kvar här länge!

Han är dessutom mannen som lät bygga ut ICA i Teckomatorp, och för det kommer han att bli ihågkommen till tidens slut."
Pristagaren Jerry Persson flankeras av Teckomatorps Humorfabriks representanter Elin Nordén och Mats Andersson.
Klicka här för att se alla pristagare