T E C K O M A T O R P S H I S T O R I E N!


Visa inte chatten

Du befinner dig i Teckomatorp.

Det är natt och du står framför ett hus.

Du knackar på dörren.

En lampa tänds i huset.


Vad händer sen?

  • Dörren öppnas och en liten tant uppenbarar sig i dörröppningen.

  • Du hör hur nyckeln vrids om i låset, men sen händer inget mer.

  • Men den släcks snart igen.